· پشتیبانی پروازی از عملیات اکتشاف ، حفاری و بهره برداری از منابع نفت و گاز در دریا و خشکی
· انجام عملیات پروازی حساس لرزه نگاری (سایزمیک ) و حمل بار خارجی (اسلینگ)
· انجام عملیات پروازی به منظور " تجسس و نجات و امداد هوایی " (MEDEVAC ) و کمک رسانی به هنگام وقوع حوادث طبیعی و سوانح .
· انجام عملیات پروازی جهت فیلم برداری ، گردشگری و گشتهای هوایی ، جنگلبانی ، شیلات ، چک خطوط لوله نفت و گاز ، حفاظت محیط زیست و
...
· انجام عملیات " Geophysical  Survey  " به منظور اکتشاف معادن
· انجام عملیات پروازی مربوط به خطوط انتقال نیرو ، دکلهای مخابراتی ، رادیو تلویزیون و سد سازی و ماکروویو
· ارائه خدمات فنی مهندسی و توسعه امکانات تعمیراتی با همکاری مشترک شرکتهای هلکیوپتری مانند یوروکوپتر فرانسه ، گلف هلیکوپتر قطر (GHC)
و هلیکوپتری کانادا (CHC) ، هلی یونیون فرانسه (HU) و ...
· تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص برای شرکتهای هلیکوپتری (مهندس فنی و خلبان) در داخل کشور و منطقه (در صورت نیاز)
· تاسیس سیستم پشتیبانیG.L.S در داخل کشور و منطقه
الف- پرواز های مناطق خشکی
انجام عملیات پرواز مربوط به معادن و زمین شناسی  
انجام عملیات پرواز مربوط به خطوط انتقال نیرو ، دکل های مخابراتی
انجام عملیات پرواز مربوط به دکل های تقویت رادیو تلویزیون و مایکروویو
انجام عملیات پرواز بازرسی و نظارت و نشت یابی خطوط نفت و گاز
انجام عملیات اکتشاف ، حفاری و استخراج نفت و گاز در مناطق خشکی
پشتیبانی از عملیات تولید و بهره برداری در صنایع نفت و گاز
پشتیبانی خدمات کمک و امداد و تجسس و نجات در خشکی
پشتیبانی از عملیات اکتشاف و لرزه نگاری در خشکی
ب- پرواز های مناطق دریایی 
پشتیبانی از عملیات بهره برداری از سکوهای نفتی و نفت کش ها در حوزه نفتی دریایی
پشتیبانی از عملیات حفاری از حوزه های دریایی
پشتیبانی از عملیات اکتشاف و لرزه نگاری در حوزه های در یایی
پشتیبانی از عملیات نصب سکوهای نفتی در دریا ارائه خدمات پشتیبانی به کشتی های تجاری و خدمات امداد در شرایط اظطراری
ارائه خدمات پشتیبانی در زمینه شیلات و ماهی گیری


Iran Helicopter Co.