حمد و سپاس خداوند منان را که توفیق خدمتگزاری به میهن را در برهه ای از زمان به ما عطا فرموده که ارزش معنوی آن را بر جهات دیگر برتری داشته و همه مفتخر بانجام وظیفه در چنین شرایطی هستیم . مدیریت شرکت هلیکوپتری ایران نیز افتخار دارد که با داشتن چنین انگیزه و نشاط گزارش جامع و کاملی از وضعیت و فعالیتهای شرکت در گذشته ، حال و آینده ارائه نماید


شرکت هلیکوپتری ایران پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران از ادغام دو شرکت هلندی (هلیکوپتر سرویس) و شرکت انگلیسی (هلیکوپتر ایران) که از سال 1345 فعالیت های پروازی در مناطق نفتی جنوب کشور داشته اند ، تشکیل گردید


در سال 1359 بر اساس لایحه قانونی ایجاد (( سازمان خدمات هلیکوپتری )) مصوب 1359/04/21 شورای انقلاب اسلامی ایران و بصورت یک شرکت دولتی وابسته به وزارت دفاع تشکیل شد .طبق لایحه قانونی مزبور فعالیت سازمان ، استفاده از وسائل پرنده  موجود  و بهره گیری از وجود خلبانان ساير ارگانهاي هوايي جمهوری اسلامی ایران به  ارائه سرویسهای هوایی مورد نیاز سازمانهای غیر نظامی بوسیله وسائل پرنده و کادر ایرانی پرداخته است.


 
سازمان خدمات هلیکوپتری متعاقباً بر حسب (قانون انتزاع سازمان خدمات هلیکوپتری از وزارت دفاع و الحاق آن به وزارت نفت) مصوب 1365/01/19 از وزارت دفاع منتزع و در اجرای بند (الف) ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 و تصویب نامه شماره 21192 ت 24246 ه مورخ 1380/05/20 هیأت محترم وزیران مبنی بر تشکیل شرکتهای مادر تخصصی از دولت منفک و به شرکت ملی نفت ایران منتقل گردیده است . براساس مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ 1383/08/19 و با حضور مقام محترم وزارت نفت و هیأت مدیره محترم شرکت ملی نفت آخرین اساسنامه سازمان به تصویب رسید و نام سازمان به شرکت هلیکوپتری ایران (سهامی خاص) تغییر یافت و اساسنامه مزبور در تاریخ 1383/10/16 تحت شماره 238166 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید .


در اجرای صدر اصل 44 قانون اساسی ، شرکت مشمول واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت و بموجب مصوبه شماره 212762/ت 39218 ک مورخ 1386/12/27 وزرای عضو کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی که به منزله تصویب نامه هیأت محترم وزیران می باشد ، واگذاری شرکت تا پایان سال 1387 تمدید و مقرر شد در سه ماهه اول سال 1388به بخش خصوصی واگذار شود که این امر انجام گردید  و شرکت هلیکوپتری ایران بعنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت توسعه ترابر ایرانیان  ( هولدینگ حمل و نقل ترکیبی )  قرار گرفت.

      Welcome to Iran Helicopter Company
For more information about IHC

Click here
سامانه استعلام سهام ترجيحي
دانلود فونت بمنظور نمایش بهتر مطالب
دانلود فونت 2
پذيرش دانشجوي خلباني آزاد