آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزهای مختلف فنی مهندسی و عملیاتی ، تهیه کتب و جزوات علمی روز تماماً توسط کارشناسان و مدرسین مجرب داخلی به صورت مستمرانجام می پذیرداین شرکت اخیراً با تنظیم نظامنامه مرجع آموزشی تایید شده CAO تحت پارت 147 موفق به اخذ گواهینامه بین المللی MTOA از سازمان هواپیمایی کشوری شده است بدین ترتیب نخستین مجتمع آموزشی هلی کوپتری غیر نظامی در ایران را تاسیس نمود
صدور گواهینامه مرکز تعمیراتی به شماره  IR.145.04
با سلام

     احتراماً ، با عنایت به ابلاغ دستورالعمل مراکز تعمیر و نگهداری ( CAO.IR Part 145 ) بر اساس نامه شماره 54838 مورخ 7/11/91 سازمان هواپیمایی کشوری ، بدینوسیله و با افتخار به استحضار میرساند پس از بازدید و بررسیهای همه جانبه گواهینامه Maintenance Organisation Approval Certificate به شماره   IR.145.04  به عنوان اولین گواهینامه صادره مرکز تعمیر و نگهداری با اختیارات مندرج در Maintenance Organisation Exposition تایید شده از طرف سازمان هواپیمایی کشوری  به شرکت هلیکوپتری ایران اعطاء گردیده است .

ضمن تشکر و قدردانی از زحمات کلیه همکاران که در راستای محافظت از سرمایه ها و پیشبرد اهداف شرکت با پشتکار و تلاش خستگی ناپذیر همت میگمارند . به آگاهی میرساند استمرار بهره برداری از گواهینامه مورد نظر منوط به مشارکت ، همدلی ،  همکاری پیوسته و حرکت یکپارچه یکایک همکاران محترم میباشد تا با ارتقاء و به روز نمودن مستندات تعهد شده در  M.O.E با بهبود کیفیت تعمیر و نگهداری ، پروازی ، بازرگانی ، مالی اداری و سایر خدمات در نهایت ایمنی و در امر سرآمدی کوشا بوده و در محافظت از ارکان شرکت اهتمام ورزند .

خاطر نشان میسازد از این تاریخ گواهینامه M.O.A.C. جایگزین گواهینامهM.C.  گردیده ، و با اهداء یک نسخه از آن میبایست در دفاتر ایستگاهها و در محل مناسب نصب گردد .

                                                                       

                                                          خلبان سید محمود آذین

                                                                    مدیر عامل 
Iran Helicopter Co.